aandrijf & bobinage techniek

  • Hagelberg 27, B-2250 Olen, Tel: (+32) 14 860 330

Frekwentie regelaars

Model: Neo Solar

Neo frekwentieregelaar speciaal voor het aansturen van pompen of motoren die via zonnepanelen gevoed worden.

Kan werken als stand-alone waarbij de pomp enkel gevoed wordt door de zonnepanelen, of als hybride waarbij de mogelijkheid bestaat om ook aangesloten op het net te functioneren.